Discuz!NT|BBS|论坛

注册

 

版本公告

今日: 0|主题: 106|帖子: 147

关于雷石ERP系统的版本升级、补丁、新功能等最新信息

版主: 钱校长

发新话题
全部 投票
新窗筛选: 最后回复时间 |排序: 按降序排列 作者 回复/查看 最后发表
  智汇ERP软件相关文档 附件 huangyi 2018-07-27 14:01 0247 huangyi 2018-07-27 14:01
  小米pad点餐助手2018.07.26新版 附件 wangling 2018-04-25 14:24 0724 wangling 2018-04-25 14:24
  微官网检测工具 附件 lizhenyue 2017-05-16 11:13 01672 lizhenyue 2017-05-16 11:13
  怎么排查卡歌 fengnan 2016-02-14 09:51 03104 fengnan 2016-02-14 09:51
  机顶盒端帮助文档2017719.chm (含中转双网卡检测不到加密狗的方法) zhenyun 2015-09-17 10:41 03585 zhenyun 2015-09-17 10:41
  ERP系统常用工具及文档说明 lizhenyue 2015-08-28 16:52 05415 lizhenyue 2015-08-28 16:52
  ERP4.0数据库补丁(4.3.0.59) lizhenyue 2015-08-28 11:20 03312 lizhenyue 2015-08-28 11:20
  ERP3.1及ERP3.2数据库补丁(2013-07-12)版本号3.1.0.53 lizhenyue 2015-08-28 11:14 02721 lizhenyue 2015-08-28 11:14
    版块主题      
topicicon   柏云服务器升级包6.0.0.12(2018-8-21) zhenyun 昨天 17:45 035 zhenyun 昨天 17:45
topicicon   柏云服务器升级包6.0.0.11(2018-8-15) zhenyun 2018-08-14 17:23 0140 zhenyun 2018-08-14 17:23
topicicon   柏云服务器升级包6.0.0.10(2018-8-07) zhenyun 2018-08-07 18:20 0218 zhenyun 2018-08-07 18:20
topicicon   ERP5.0.0.167升级包(2018-08-13) lizhenyue 2018-08-06 13:59 0339 lizhenyue 2018-08-06 13:59
topicicon   柏云服务器升级包6.0.0.9(2018-7-31) zhenyun 2018-07-31 16:53 0239 zhenyun 2018-07-31 16:53
topicicon   柏云服务器升级包6.0.0.8(2018-7-25) zhenyun 2018-07-25 18:59 0342 zhenyun 2018-07-25 18:59
topicicon   7000plus升级包2018-8-1 fengnan 2018-07-20 10:04 0244 fengnan 2018-07-20 10:04
topicicon   柏云服务器升级包6.0.0.7(2018-7-17) zhenyun 2018-07-17 18:39 0339 zhenyun 2018-07-17 18:39
topicicon   柏云服务器升级包6.0.0.6(2018-7-10) zhenyun 2018-07-10 20:12 0597 zhenyun 2018-07-10 20:12
topicicon   柏云服务器升级包6.0.0.5(2018-7-06) zhenyun 2018-07-06 19:04 0369 zhenyun 2018-07-06 19:04
topicicon   机顶盒端升级包 5.0.0.104 (2018-7-5) fengnan 2018-07-05 17:43 0600 fengnan 2018-07-05 17:43
topicicon   柏云服务器升级包6.0.0.4(2018-7-03) zhenyun 2018-07-03 19:42 0496 zhenyun 2018-07-03 19:42
发新话题